Moravskoslezská unie neslyšících poskytuje registrované sociální služby pro sluchově postižené osoby (neslyšící, nedoslýchaví a později ohluchlí)  bez omezení věku kromě rané péče.

Cílem služeb je především hájit práva a zájmy osob se sluchovým postižením a napomoci jim v orientaci a uspokojování životních potřeb v prostředí majoritní společnosti. Jedná se především o odstraňování komunikačních bariér a zabránit tím ztrátě informačního toku a především jejich sociálních jistot.

Účelem poskytování sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením je vytvoření přirozeného prostředí, ve kterém se všichni klienti budou cítit dobře. Služby jsou poskytovány v tom komunikačním systému, který zvolí klient. Jsou respektovány všechna práva a potřeby klientů.

Využit sociálních služeb mohou všechny osoby se sluchovým postižením, rovněž tak i jejich příbuzní, přátelé a dále všichni ti, co se zajímají o problematiku sluchového postižení.

 

REGISTROVANÉ SLUŽBY

§ 37 – Odborné poradenství

§ 56 – Tlumočnické služby

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

poskytuje ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb o sociálních službách:

Odborné sociální poradenství

 • kompenzační pomůcky
 • servis sluchadel

Tlumočnické služby

 • automatické tlumočení při poskytování služeb
 • tlumočení třetí osobě

Sociálně aktivizační služby

 • volnočasové aktivity
 • poradenská, vzdělávací, rehabilitační a sociální činnost
 • vzdělávací kurzy
 • týdenní psychorehabilitační pobyty
 • víkendové edukační pobyty
 • jednodenní zájezdy
 • turistika a rekreační sport
 • kulturní aktivity

Všechny poskytované služby jsou ambulantní a terénní.