Komu je určen kurz znakového jazyka?

Kurz znakového jazyka je určen každému, kdo má zájem se jej naučit, kdo má zájem dorozumět se s neslyšícími a ovládat jejich jazyk, ale i těm, kteří chtějí znát další jazyk, jenž je tak zajímavý. Cílem kurzu je naučit každého zájemce základům znakového jazyka, a tím i dorozumění se s neslyšícími.

 

Jaký je profil absolventa kurzů znakového jazyka?

Absolvent kurzů znakového jazyka se seznámí s vědní disciplínou surdopedie a specifiky sluchového postižení, dále s výrazovými prostředky a se základy znakového jazyka v rozsahu široce obsáhlých vybraných témat, teoreticky i prakticky tyto znalosti umí využívat v komunikaci s osobami se sluchovým postižením, dovede zprostředkovat základní komunikaci s těmito osobami, neboť si osvojil systém tvoření vět znakového jazyka. Absolvent se rovněž seznámí se zásadami správné komunikace s osobami se sluchovým postižením a specifickou kulturou této skupiny osob.

 

Kdo a kde vede kurzy znakového jazyka?

Kurzy znakového jazyka vedou neslyšící lektorky, pouze ve Frýdku – Místku je lektorka slyšící, která má neslyšící rodiče. V současné době je možné absolvovat kurz ve 4 ročnících za sebou, a tím se zdokonalovat v komunikaci s neslyšícími. V Ostravě probíhají kurzy ve všech ročnících (1. až 4. ročník) v prostorách MSUN na ulici Vítkovická 3335, ve Frýdku – Místku je možné absolvovat pouze 1. a 2. ročník v prostorách DC ADRA na ulici Radniční 1242, další ročníky pak už v Ostravě s neslyšícím lektory. Kurz je také možné uspořádat přímo ve Vašich prostorách, pokud máte nejméně 8 zájemců a Vaše prostory jsou v Ostravě. Možnost učit mimo Ostravu by byla dle domluvy, je omezená možností lektorek dojíždět do jiného města.

 

Jaká je organizace kurzů znakového jazyka?

Kurzy znakového jazyka probíhají vždy od září do června následujícího roku v rozsahu 80 vyučovacích hodin a učí se 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách. Vyučovacími dny v Ostravě jsou pondělí, úterky a čtvrtky – vždy v odpoledních hodinách, v případě zájmu je možné kurz uskutečnit i v dopoledních hodinách, vyučovacími dny ve Frýdku – Místku jsou úterý a čtvrtky v odpoledních hodinách. Podmínkou uskutečnění kurzu je, aby se v jedné skupině sešlo minimálně 8 zájemců. Počet skupin není omezen.

Každý kurz v jednotlivých ročnících je zakončen bezplatnou závěrečnou zkouškou. V organizaci kurzů znakového jazyka nastaly drobné změny a úpravy. Od vyučovacího roku 2015/2016 získal 1. modul akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Úspěšné absolvování tohoto kurzu má celostátní platnost a absolvent obdrží „Osvědčení o rekvalifikaci v programu Základy znakového jazyka“. Další moduly – 2., 3. a 4. již akreditaci MŠMT nemají, úspěšný absolvent těchto kurzů získá „Osvědčení o absolvování kurzu“ zaštiťované MSUN Ostrava, organizací věnující se lidem se sluchovým postižením, jež má dlouhodobou tradicí.


Jak se přihlásit do kurzů znakového jazyka?

Každý ročník je rozdělen do těchto modulů:
1. modul: Základy znakového jazyka – začátečníci
2. modul: Kurz znakového jazyka pro mírně pokročilé
3. modul: Kurz znakového jazyka pro pokročilé
4. modul: Kurz znakového jazyka pro konverzace

Přihlášky je možné zasílat po celý rok. Došlé přihlášky se budou evidovat a zájemci pak budou pozváni na zahajovací informační schůzku do Ostravy, která se koná vždy před zahájením kurzu začátkem září. Termín bude vždy včas oznámen na těchto stránkách. V přihlášce je nutno uvést tyto údaje: jméno a příjmení; tituly před i za jménem; adresa; datum narození, místo narození.

Cena kurzu je stanovena na 4 000 Kč. Kurz je nutno zaplatit předem, nejpozději však na informační schůzce, která se koná vždy před začátkem každého ročníku. Úhradu je možno provést osobně v hotovosti na této informační schůzce nebo poštovní poukázkou či bankovním převodem na účet číslo 2624858389 / 0800. Jako variabilní symbol uvedete své datum narození ve tvaru ddmmrrrr (např. 15. května 1987 = 15051987).

 

Případné další dotazy rádi zodpovíme prostřednictvím mailu (msun@msun.cz).

Těšíme se na Váš zájem.