Zaměstnanci MSUN

Ilona Bojarová: Vedoucí sociálních služeb
Ladislav Bojar: Pracovník v sociálních službách
JUDr. Petr Hampel, Ph.D.: Likvidátor
 

Členové rady MSUN

Ladislav Bojar: Předseda – statutární zástupce
Miroslav Janošec: Místopředseda
Soňa Janošcová: Hospodář
Josef Kyjovský: Kulturní a sportovní referent
Ilona Bojarová: Člen rady

 

Bombax Theme designed by itx