DĚKUJEME ZA DOTACE NA TYTO SLUŽBY: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY A TLUMOČNICKÉ SLUŽBY MORAVSKOSLEZSKÉMU KRAJI A STATUTÁRNÍMU MĚSTU OSTRAVA

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 

 

 

 

Moravskoslezský kraj

 

 

 

Statutární město Ostrava – odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit

ostrava_logo

Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba

 

 

 

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava – Jih

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava – Mar. hory a Hulvaky

 

ZA FINANČNÍ DARY DĚKUJEME:

Hajduch Radek

Uzavřená zprostředkovatelská smlouva

Společnost Hema Produkt s.r.o., IČO 01683101

Zprostředkovatel bude pro nás vyvíjet činnost směřující k tomu, aby získal finanční prostředky na podporu našich aktivit – např.  materiálů potřebných pro výuku znakového jazyka, na financování servisu a opravy sluchadel všech značek pro nedoslýchavé a později ohluchlé, volnočasové aktivity pro neslyšící a mnoho dalších – viz poděkování na hlavní stránce.

 

 

Bombax Theme designed by itx