MORAVSKOSLEZSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, Zapsaný spolek

poskytuje ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb o sociálních službách:
Odborné sociální poradenství
  • Kompenzační pomůcky
  • Servis sluchadel
Tlumočnické služby
  • Tlumočení při poskytování služeb
  • Tlumočení třetí osobě
  • Skupinové tlumočení
Sociálně aktivizační služby
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zájmové, vzdělávací, volnočasové aktivity
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí
  • Volnočasové a vzdělávací aktivity

Cílovou skupinou jsou všechny osoby se sluchovým postižením od 7 let a výše, včetně důchodového věku. Pro jejich situaci je typické, že jsou to osoby, jejichž charakter a stupeň ztráty sluchu neumožňuje plnohodnotnou komunikaci, a proto potřebují využít sociálních služeb k odstranění komunikačních a společenských bariér. Osobami se sluchovým postižením rozumíme osoby hluché, osoby těžce nedoslýchavé a osoby ohluchlé, které se zajímají o problematiku sluchového postižení a specifickou kulturu lidí s tímto postižením (příbuzní, přátelé).