• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zájmové, vzdělávací, volnočasové aktivity
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí
 • Volnočasové a vzdělávací aktivity

Detailnější výčet poskytovaných služeb v rámci sociálně aktivizačních služeb:

 • Pomoc při vyřizování a jednání s úřady, institucemi, organizacemi, zdravotnickými zařízeními, školskými zařízeními
 • Pomoc v obtížných situacích (vyřizování soukromých záležitostí, např. nákup spotřebičů apod., havárie – doprava, v domácnosti apod.
 • Odborné přednášky a besedy (např. Besip, HZS, přednášky lékařů, sociálních pracovníků apod. a následná beseda s nimi)
 • Vzdělávací akce (např. obsluha kompenzačních pomůcek a informačních technologií apod.)
 • Kulturní a sportovní akce (např. návštěvy hradů a zámků s tlumočníkem, exkurze s tlumočníkem, turistika, bowling, šipky apod.)
 • Centrum pro volnočasové aktivity – klub (pravidelné setkávání osob se sluchovým postižením, akce – Mikuláš, Valentýn, Den matek apod.)
 • Týdenní rekondiční pobyty
 • Víkendové edukační pobyty