Tímto děkujeme firmě Hema produkt za zajištění finančních prostředků, kterým pak financujeme především činnosti, na něž není možné získat finance přes dotace

Níže je namátkou vybráno pár akcí, na něž se finance používají

IMG_0026_133x100
Mikuláš
Den matek
IMG_0003 (2)_133x100 Vánoční posezení
IMG_0015_133x100 Ceny na kulturní a sportovní hry
IMG_0002_133x100 Ceny na oblíbené turnaje – JOKER                                         velmi oblíbené u neslyšících
IMG_9444_133x100 Bowling – příspěvek na netradiční hry pro malé i velké
IMG_9831_133x100 Táborák v přírodě – příspěvek na občerstvení
IMG_0042_133x100 Kurz práce s PC – příspěvek na software
IMG_0008_133x100 Kurz znakového jazyka –                                                                                      příspěvek na kamerový systém pro zdokonalenou výuku
IMG_0029_133x100 Exkurze – ZOO – příspěvek na vstupné pro tlumočníka
(samotné tlumočení je již hrazeno z dotace)
IMG_0640_133x100 Zájezdy nebo pobytové akce – příspěvek pro tlumočníka
tlumočník je nutný při tlumočení na kulturních památkách apod.
(samotné tlumočení je již hrazeno z dotace)
IMG_0005_133x100 Kompenzační pomůcky