Tímto děkujeme firmě Hema produkt za zajištění finančních prostředků, kterým pak financujeme především činnosti, na něž není možné získat finance přes dotace

Níže je namátkou vybráno pár akcí, na něž se finance používají

IMG_0026_133x100
  Mikuláš
 
   
  Den matek
 
   
IMG_0003 (2)_133x100   Vánoční posezení
 
   
IMG_0015_133x100   Ceny na kulturní a sportovní hry
 
   
IMG_0002_133x100   Ceny na oblíbené turnaje – JOKER                                         velmi oblíbené u neslyšících
 
   
IMG_9444_133x100   Bowling – příspěvek na netradiční hry pro malé i velké
 
   
IMG_9831_133x100   Táborák v přírodě – příspěvek na občerstvení
 
   
IMG_0029_133x100   Exkurze – ZOO – příspěvek na vstupné pro tlumočníka
(samotné tlumočení je již hrazeno z dotace)
 
   
IMG_0640_133x100   Zájezdy nebo pobytové akce – příspěvek pro tlumočníka
tlumočník je nutný při tlumočení na kulturních památkách apod.
(samotné tlumočení je již hrazeno z dotace)
IMG_0005_133x100   Kompenzační pomůcky

 

Bombax Theme designed by itx